Hjortshøj Stationsbys vandværk

Tilmeldingsblanket for vandinstallation

 

Vær opmærksom på regler og takster ved tilslutning af byggevand. Gælder fra 01-01-2018

Tilslutningsbidrag følger Århus vand.

http://www.aarhusvand.dk

 

Tilmelding af vandinstallation

Aflæsning

Kan foretages når aflæsningskort modtages

Indtast din aflæsning her

Driftsstatus

 

Georgsmindevej og Bygbjerg 2019

 

I september kl. 09 til 15 kan der forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.

 

Hen over sommeren vil der blive en del opgravning.

Vandværket skifter gammel hovedledning til ny. Stikledningsventiler skiftes til ny og flyttes til fortov.

 

 

Indberetning af vandforbrug: Benyt www.forsyning.net