Hjortshøj Stationsbys vandværk

Tilmeldingsblanket for vandinstallation

 

Vær opmærksom på regler og takster ved tilslutning af byggevand. Gælder fra 01-01-2018

Tilslutningsbidrag følger Århus vand.

http://www.aarhusvand.dk

 

Tilmelding af vandinstallation

Aflæsning

Kan foretages når aflæsningskort modtages

Indtast din aflæsning her

Driftsstatus

 

Georgsmindevej  2020

 

I marts måned kan der forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen mellem kl. 09 til 15.

Arbejdet forventes færdig ultimo marts

Vandværket skifter gammel hovedledning til ny. Stikledningsventiler skiftes til ny og flyttes til fortov.

 

 

Indberetning af vandforbrug: Benyt www.forsyning.net