Takster for Hjortshøj st.bys vandværk

Takster 2018

Fast afgift: pr. bolig / ubebygget grunde 300,00 kr.+moms

Fast afgift: pr. boligenhed ved fællesmåler 150,00 kr.+moms

 

Byggevand for parcelgrunde uden måler opkræves for 35m3.+moms pr.m3

Byggevand for storparceller opkræves efter byggevandsmåler

 

Spc. måler fast afgift 380,00 kroner.+moms

 

Når forbruger kræver spc. afregning (kommune) fast afgift  500,00kr.+moms

 

Fast afgift 6,00 kroner.+moms pr.m3

 

Miljøafgift  6,13 kr. +moms pr. m3

 

Rykkergebyr 100,00 kroner.

 

Måler aflæst af vandværkets smed, gebyr 500 kroner

 

 

Flyttegebyr    75,00kr +moms

 

 Genåbning       1000,00 kroner.+moms

Lukkegebyr       1000,00 kroner.+moms

Hjortshøj stationsbys vandværk bruger samme tilslutnings bidrag som Århus kommunes vandforsyning

http://www.aarhusvand.dk

Aflæsning

Kan foretages når aflæsningskort modtages

Indtast din aflæsning her

Driftsstatus

 

Georgsmindevej  2020

 

I marts måned kan der forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen mellem kl. 09 til 15.

Arbejdet forventes færdig ultimo marts

Vandværket skifter gammel hovedledning til ny. Stikledningsventiler skiftes til ny og flyttes til fortov.

 

 

Indberetning af vandforbrug: Benyt www.forsyning.net