Velkommen til Hjortshøj Stationsby Vandværks hjemmeside:

 

indsat 03-08-2020

Generalforsamling i Smedebakkens forsamlingshus tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19:30

 

Dagsorden ifgl.vedtægter med ekstra punkt om ændring af selskabsform fra IS til a.m.b.a. Se pdf for mere info.

Indkomne foreslag som man ønsker behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden d. 24. august 2020.

Vi følger myndighedernes anbefalinger omkring COVID-19

 

 

 

Indberetning af vandforbrug: Benyt   www.forsyning.net 

 

Regnskabskontor Nord
Tlf.: 96 39 91 00     Mandag - Torsdag  kl. 10 - 16   Fredag  10 - 12

Mail.: erj@rskn.dk

 

 

 

 

Driftsstatus:

Der er ingen kendte driftsforstyrrelser

 

Indberetning af vandforbrug: Benyt www.forsyning.net 

 

 

 

 

Vandkvalitet

Der udføres jævnligt kontrol af vandkvaliteten. Analyse foretages af Analytec miljølaboratorium

Spareråd

Takster

Kontakt os

Se bjælken ovenfor