Aflæsning af måler:

Indberetning af vandforbrug: Benyt   www.forsyning.net 

 

 

 

 

Aflæsning

Kan foretages når aflæsningskort modtages

Indtast din aflæsning her

Driftsstatus

 

Georgsmindevej og Bygbjerg 2019

 

I september kl. 09 til 15 kan der forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.

 

Hen over sommeren vil der blive en del opgravning.

Vandværket skifter gammel hovedledning til ny. Stikledningsventiler skiftes til ny og flyttes til fortov.

 

 

Indberetning af vandforbrug: Benyt www.forsyning.net