Velkommen til Gl. Hjortshøj Vandværk/Egå vandværk

https://www.egaavandvaerk.dk

Indformation til Gl Hjortshøjs forbrugere om sammen lægning.

 

Gl. Hjortshøj Vandværk er en privat vandværksforening med forbrugerne som andelshavere. Vandværksforeningen afholder en årlig generalforsamling i April måned. Er du i tvivl om du forsynes af Gl. Hjortshøj Vandværk eller Hjortshøj Stationsbys Vandværk gå til områdekort

 

Likvidationsregnskab

Redegørelse for ekstraordinær generalforsamling

 

Årsrapport 2018

Referat generalforamling 2019

 

Driftstatus

Der er ingen drifts forstyrelser

 forsyningsområde.

 

SMS service

Få besked hvis der er driftforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Vandkvalitet

Der udføres jævnligt kontrol af Vandkvaliteten. Dette gøres af Analytech miljølaboratorium. 

Se seneste analyse resultater i afsnitet.

Om vandværket/vandkvalitet.

Seneste prøve afgang vandværk

Spareråd

Det er vigtigt at holde øje med sit vandforbrug. Har du brud på din vandledning uden du opdager det kan det blive til en bekostelig affære. Se flere spareråd.

Takster

Din m3 pris består af et beløb til vandværket,vandafgift, vandledningsbidrag samt spildevandsafgift til staten. Se takstblad.

Kontakt os

Ved brud på vandledning eller andet uopsætteligt kontakt kan værkmester kontaktes på tlf: 40 44 00 62. For anden kontakt se her.