Hjortshøj stationsbys vandværk Gl. Hjortshøj vandværk Gl. Hjortshøj vandværk Gl. Hjortshøj vandværk Gl. Hjortshøj vandværk Gl. Hjortshøj vandværk Gl. Hjortshøj vandværk

Vandværkerne i Hjortshøj

Hjortshøj forsynes med brugsvand af to selvstændige vandværker. Gl. Hjortshøj Vandværk forsyner det gamle Hjortshøj omkring Kirkebyen og Hjorthøj Stationbys Vandværk forsyner stationsbyen. Engang var forsyningsområderne helt adskilte men med Hjortshøjs byudvikling op gennem 60'erne og videre frem kom forsyningsområderne til at støde op mod hinanden. Hvis du er i tvivl hvilket vandværk du forsynes af - se venligst  på luftfotoet.

De to vandværker har af praktiske årsager valgt en fælles hjemmeside. Hvis du vil vide mere kan du klikke på fanebladet eller på kortet. 

Se dækningskort i stor udgave med veje.

 

Gl. Hjortshøj Vandværk

Forsyningsområdet afgrænses mod syd af Skæring Bæk og Kankbøllevej. Vandværket har en bestyrelse på 5 medlemmer og en suppleant. Vandværket har en årlig generalforsamling i marts måned.

 

Hjortshøj Stationsbys Vandværk

Forsyningsområdet afgrænses mod nord af Skæring Bæk og Kankbøllevej. Bestyrelsen består af 5 medlemmer  og en suppleant. Vandværket har en årlig generalforsamling i marts måned.